ACE ACADEMY

ทีมนักกีฬาโป๊กเกอร์มืออาชีพชั้นนำของไทย

ACE ACADEMY

ทีมนักกีฬาโป๊กเกอร์มืออาชีพชั้นนำของไทย

เราคือทีมนักกีฬาโป๊กเกอร์ชั้นนำของเมืองไทย จากการคัดเลือกและรวบรวมนักโป๊กเกอร์ที่มีศักยภาพ และความสามารถหลากหลาย ทั้งด้านการเล่น, การสอน หรือการถ่ายทอด เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยยกระดับวงการโป๊กเกอร์ในเมืองไทย ให้มีคุณภาพของความรู้และทักษะการเล่นในระดับที่สูงขึ้น สู่ความเป็นสากล

Master of Ace Academy

Academy Founder Tournament Specialist

เต้ พชร นักกีฬาโป๊กเกอร์
อันดับ 1 ของไทย

“พชร วงศ์วิชิต” First runner-up Aussie Millions Poker Championship , Wynn Summer Classic ผู้ทำเงินรางวัลทุกรายการมามากกว่า 40,000,000 ฿
และเป็นหนึ่งใน Brand Ambassador ของ Natural8 แอปพลิเคชันโป๊กเกอร์ ระดับโลก

NLH Cash Game &
Modern Poker Specialist

ซอ "Technical Poker"

“ศาสตร์ศิลป์ ช่วยนุ่ม” นักกีฬาโป๊กเกอร์สาย NLH Cash Game สไตล์ Modern Poker ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีม Technical Poker เชี่ยวชาญโป๊กเกอร์เชิงเทคนิคและการใช้เครื่องมือ Solver ในระดับสากล

NLH Cash Game Specialist

เอ้ "Zuburbian1"

“ศิวัตม์ สิงหสุตกร” นักกีฬาโป๊กเกอร์สาย NLH Cash Game ผู้ทำกำไรได้มากกว่าล้านบาท โค้ชสาย NLH Cash Game เจ้าของช่องยูทูป และเพจ Zuburbian1

PLO/6+ Specialist

แอปซ่า "นกรู้"

“พรหมมินทร์ ตลอดพงษ์” นักกีฬาโป๊กเกอร์ความสามารถหลากหลายที่เล่นได้ทุกสาย ทำกำไรจาก cash game ทั้ง NHL/PLO/6+ รวมกันกว่าล้านบาท ด้วยการกำไรทุกเดือน 12 เดือนติดต่อกัน ดีกรีแชมป์ WPT Vietnam 2022 รายการ MegaStack เงินรางวัล 342,000 บาท

Tournament Specialist

แชมป์ "Handpharam3"

“อิสระ เปรมผลกมล” นักกีฬาโป๊กเกอร์สายทัวร์นาเมนต์ ดีกรีแชมป์คนแรกของ WEPC Thailand คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท และยังเป็นแชมป์ WPT Vietnam 2022 รายการ Closer Turbo เงินรางวัล 150,000 บาทอีกด้วย